ค้นหาข้อมูลผลงานพระสงฆ์
กรุณาเลือกชื่อพระสงฆ์
กรุณาใส่ชื่อผลงานพระสงฆ์

 

พบข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ

ชื่อผลงาน: อบรม3
รายละเอียดผลงาน: ....
วันที่ได้รับผลงาน: 25/03/2561
ผู้จัดการผลงาน: พระครูภาวนาจริยคุณ
เจ้าของผลงาน: พระครูภาวนาจริยคุณ

ชื่อผลงาน: ทดสอบ35
รายละเอียดผลงาน: ....
วันที่ได้รับผลงาน: 15/05/2562
ผู้จัดการผลงาน: พระครูภาวนาจริยคุณ
เจ้าของผลงาน: พระครูภาวนาจริยคุณ

ชื่อผลงาน: ทดสอบ
รายละเอียดผลงาน: ....
วันที่ได้รับผลงาน: 03/06/2562
ผู้จัดการผลงาน: พระครูภาวนาจริยคุณ
เจ้าของผลงาน: พระครูภาวนาจริยคุณ


จำนวนข้อมูลหน้าปัจจุบัน : 3 รายการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด : 6 รายการ
จำนวนหน้า : 2 หน้า
ลำดับหน้า 1 [ 2 ] ถัดไป>>