ค้นหาข้อมูลพระสงฆ์
กรุณาใส่ชื่อพระสงฆ์
กรุณาเลือกตำแหน่งของพระสงฆ์

 

พบข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ

ชื่อ: พระครูภาวนาจริยคุณ
ฉายาทางธรรม: คุณจโร
ตำแหน่ง: เจ้าอาวาส
เบอร์โทรศัพท์: -
อีเมล: prayonghs@gmail.com

ชื่อ: พระครูวินัยธรสุรชัย
ฉายาทางธรรม: สิรินฺธโร
ตำแหน่ง: รองเจ้าอาวาส
เบอร์โทรศัพท์: -
อีเมล: vinaihs@gmail.com

ชื่อ: พระมหาวีระศักดิ์
ฉายาทางธรรม: ฐิตธมฺโม
ตำแหน่ง: พระลูกวัด
เบอร์โทรศัพท์: -
อีเมล: weerasakhs@gmail.com


จำนวนข้อมูลในหน้าปัจจุบัน : 3 รายการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด : 12 รายการ
จำนวนหน้า : 4 หน้า
ลำดับหน้า: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>